Green Solutions

Private

Regnvandsløsninger til private

Frodige regnvandsbede og andre LAR-løsninger

Brug dit regnvand som ressource

Det er blevet en nødvendighed at tænke på alternative metoder til at håndtere regnvandet pga. klimaforandringerne. Ændringer i klimaet betyder, at vi får mere nedbør og flere ekstreme regnhændelser.

Problemet er, at der ikke er plads til de vandmængder, der kommer i kloakkerne, fordi de gamle kloakker ikke er dimensioneret til at håndtere de øgede regnvandsmængder.

Ved at holde regnvandet på egen grund og nedsive det til grundvandet kan du være med til at passe på naturen og afhjælpe oversvømmelser. Samtidigt får du mulighed for at lave spændende anlæg i haven. 

Det er en fælles opgave, der skal løses, hvis vi skal tilpasse os fremtiden. Det er ikke kun kommunerne og forsyningerne, der kan gøre noget, for at klimatilpasse – Du kan være med til at gøre en forskel.  

vilde haveplanter

Brug dit regnvand som en ressource

Regnvandet kan bruges som en ressource i haven et frodigt regnvandsbed og åbne vandrender og grønne tage. Der er også muligheder for at nedsive regnvandet til en løsning under jorden, f.eks. til en faskine eller en infiltrationsbrønd, som ikke optager plads over jorden.

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser, men i første omgang handler det om at få afdækket dine ønsker og behov.

regnbede

Hvordan fungerer regnvandsbed og faskiner

Nedsivning af regnvand er blevet populært, både hos private grundejere, virksomheder, kommuner og forsyninger. 

I daglig tale kalder man lokal afledning af regnvand for LAR, nogen af de mest almindelige LAR-løsninger er regnvandsbede og faskiner.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan nedsivning af regnvand fungerer. 

Frodige regnvandsbede

Frodige regnvandsbede og andre LAR-løsninger

Vi har den nødvendige ekspertise og kan hjælpe med at finde frem til den helt rigtige løsning.

Når den rette regnvandsløsning skal findes, tager vi udgangspunkt i dine ønsker og behov. Der laves samtidig en faglig vurdering med udgangspunkt i lokale forhold, som jordbundstype, grundvandsstand og analyse af terrænet.

 

Rådgivningspakker til private

Green Solutiones tilbyder rådgivningspakker til LAR-projekter hos private boligejere. LAR – Lokal afledning af regnvand er bæredygtig regnvandshåndtering, sammenlignet med traditionel kloakering.

Bemærk prisen er gældende ved et almindeligt en-families parcelhus!

Bemærk prisen er gældende ved et almindeligt en-families parcelhus!

Hvis der er tale om rådgivning på LAR- projekter til mere end et enkelt parcelhus, anbefaler vi, at du kontakter os for at få et tilbud på den konkrete opgave. F.eks. hvis der er tale om vejvand, institutioner, boligforeninger eller erhvervsejendomme.

Private
Lille rådgivningspakke

Til jer der vil separere regn og spildevand og selv vil stå for etableringen og ansøgningerne af regnvandsløsningerne.

I får vejledning sådan at jeres regnvandsbed eller faskine kan håndtere det regnvand, der kommer, og sikrer jer, at løsningen bliver udført efter gældende lovgivning og regler på området.

Pakken indeholder:

Pris kr. 3.450,- inkl. moms.

Private
Stor rådgivningspakke

Til jer der vil separere regn og spildevand men ikke vil stå med ansøgningsprocessen.

I får vejledning sådan at jeres regnvandsbed eller faskine kan håndtere det regnvand, der kommer, og sikrer jer, at løsningen bliver udført efter gældende lovgivning og regler på området.

Green Solutions sørger for ansøgning til forsyning og kommune.

Pakken indeholder:

Pris kr. 3.950,- inkl. moms.

Skal vi hjælpe dig med din regnvandsløsning? - Så du kan håndtere regnvand på egen grund?

Vi har de kompetencer, der skal til, for at nå frem til den rigtige løsning og tilbyder hjælp til hele processen.
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller behov for sparring. 

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg trække nedsivning af regnvand fra i Skat?

Ja, ved anlæg af nogen typer regnvandsløsninger, f.eks. et regnvandsbed eller en faskine, så vil du kunne bruge håndværkerfradraget.

Dog er det ikke muligt at få fradrag til etablering af vandgennemtrængelige (permeable) belægninger eller undersøgelser af kloakken.

Vi anbefaler, at du orienterer dig på Skats hjemmeside. 

 

Hvordan kan vi passe på naturen ved nedsivning af regnvand?

Ved at holde regnvandet på egen grund, f.eks. til et regnvandsbed i haven og nedsive det til grundvandet, kan du være med til at passe på naturen og afhjælpe overbelastning af kloakker, som kan forsage oversvømmelser, der betyder at opblandet regn- og spildevand løber over fra kloakken og forurener naturen. 

Samtidigt med at du er med til at gøre en forskel, får du muligheden for spændende nye regnvandsløsninger, der fremstår som frodige anlæg i haven.

 

Green Solutions tilbyder også

Green Solutions tilbyder supplerende biodiversitetsplaner, plantelister- og/eller planteplaner, havetegninger, mv.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.