Green Solutions

Kommuner

Miljøkonsulent til kommuner

Vi tilbyder b.la. sagsbehandling inden for regn- og spildevandsområdet, rekreative- og multifunktionelle LAR-løsninger, borgerinddragelse, plantesammensætning, klimatilpasning, biodiversitet, mv.

Miljøkonsulent for kommuner

Få frigivet ressourcer i kommunen. Vi tilbyder at hjælpe kommuner med at løse en række ressourceopgaver. F.eks. ifm. langtidssygemeldinger, øgede opgavemængder, eller opsigelse. Vi kan hjælpe jer med at få frigivet nogen ressourcer og lette arbejdspresset. Vi varetager bl.a. sagsbehandling inden for, kloaksepareringer, åbent land, nedsivning af regnvand, benzin- og olieudskillere, henvisning af jordkørsel, samt anmeldelser og sløjfning af olietanke. 

I forbindelse med hjælp til sagsbehandling, kan der være både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at få en miljøkonsulent til at hjælpe jer i en periode. Det er ofte nemmere og økonomisk fordelagtigt at få bevilliget en konsulent i en periode, end en fast medarbejder. Miljøkonsulenten kan varetage opgaver via fjernadgang, eller sidde fysisk hos jer i afdelingen én eller flere dage om ugen. På den måde er det en fleksibel løsning – og det giver den bedst mulige kontakt imellem kommunens sagsbehandlere og miljøkonsulenten. 

Green solutions
MILJØRÅDGIVNING

Services til kommuner

Sagsbehandling

Få hjælp til at løse ressourceopgaver inden for miljøområdet, f.eks. ved store opgavemængder, opsigelse og sygemeldinger, - Vi kan hjælpe jer med sagsbehandling inden for Separering af regn- og spildevand, nedsivning af regnvand, fejlkoblinger, åbent land, benzin- og olieudskillere, olietanke og henvisning af jordkørsel.

Regnvandsløsninger

Få sparring og rådgivning til forskellige rekreative blå- grønne LAR-løsninger inden for klimatilpasning, herunder regnvandsbede, infiltrationsbrønde, faskiner der fungerer multifunktionelt, f.eks. ift. æstetik, biodiversitet, ophold og aktiviteter

Foredrag

Vi tilbyder skræddersyede foredrag - F.eks. ved behov for at informere borgere i forbindelse med kloaksepareringer og inspiration til LAR-løsninger.

Plantesammensætning

Sparring og rådgivning i forhold til sammensætning af planter, b.la.  plantesamfund i projektsammenhæng, biodiversitet, æstetik, variation af blomstringstidspunkter, egnet beplantning til LAR-projekter, mv.

Borgerinddragelse

Få udarbejdet konkrete handlingsplaner, for eksempel til at inddrage borgere som medspillere ift. lokale klimatilpasning- og biodiversitetsprojekter. Afholdelse af fysiske og online workshops, der bidrager til synergi og fælles forståelse af merværd - Hvorfor gør vi som vi gør? Løsninger på hvordan borgerne kan bruge deres erfaringer til at skabe værdi.

Biodiversitet

Få hjælp til forskellige typer af opgaver, der fremmer biodiversiteten, egnstilpasset beplantning, blomsterenge, branding af grøn og vild identitet, rekreative bymiljøer, æstetik og at reducere driftsomkostninger.

Tværfaglige projekter

Få konkrete redskaber og planer for hvordan tværfaglighed kan udnyttes eksempelvis ift. et konkret klimatilpasningsprojekt.
Rekreative og bæredygtige metoder til håndtering af regnvand, øger efterspørgslen på tværfaghed og tidlig inddragelse af interessenter.

Jordprøver

Vi tilbyder forskellige typer af jordprøver - Analyse af jordbund infiltrations- og sigteprøver og grundvandspejling.
eksempelvis ifm. med plejeplanlægning og til planlægning af konkrete projekter.

Miljøkonsulent

I er altid velkommen til at kontakte os, for et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om, hvilke opgaver I har brug for at få løst – Og hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.