Green Solutions

Biodiversitet

Biodiversitet på grønne arealer

Giv plads til den vilde natur på dine grønne arealer
- Selv små ændringer gør en forskel

Overvejer din virksomhed, boligforening eller kommune at arbejde med biodiversitet?

Biodiversiteten har fået ekstra politisk bevågenhed og med god grund. Biodiversiteten er nemlig essentielt for, at økosystemerne fungerer og kan sørge for rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Økosystemerne og deres mangfoldighed er under pres, men med en målrettet indsats kan grundlaget for biodiversiteten styrkes gennem mere ’vild’ natur.

Hvis du har ansvaret for et udeområde eller en have, kan du være med til at styrke biodiversiteten.

Få hjælp til at sætte hjemmehørende urter og blomster i system til smukke blomsterenge og puste nyt liv i dine grønne arealer, så de trængte bier, sommerfugle og andre insekter får deres naturlige levesteder tilbage.

De grønne oaser med ‘vild’ natur er ikke alene smukke at se på, de kræver også mindre plejeindsats end ‘almindelige’ grønne arealer med græsplæne og traditionelle blomsterbede.

Styrk grundlaget for biodiversitet med mere ’vild’ natur

Green Solution hjælper med anlægning af grønne områder med vildere natur, der tiltrækker insekter og øger biodiversiteten. De grønne områder kan kombineres med oversvømmelses- og forsinkelsesbassiner til regnvand.

Vi måler udendørsarealerne op og tager de nødvendige jordbundsprøver. Resultatet fra jordbundsprøverne er med til at afgøre, hvilke planter og blomster, der vil have de bedste vækstbetingelser på jeres arealer. Derefter går anlægsgartnere i gang med at anlægge de vilde oaser.

Styrk grundlaget for biodiversitet
Green solutions
Biodiversitet, jordbundsprøver og regnvandsløsninger på grønne arealer

Biodiversitet

Få hjælp til en bred vifte af opgaver, der gavner biodiversiteten, samt konkrete planer ift. branding af grøn identitet, betydningen for rekreative opholdsarealer, æstetik og muligheder for at reducere driftsomkostninger.

Jordbundsprøver

Vi tager jordbundsprøver så sammensætning af planter der gavner biodiversiteten, får de bedst mulige betingelser, f.eks., hvis der skal etableres et plantesamfund eller en blomstereng.

Regnvandsløsninger

Vi tilbyder rådgivning og hjælp til en række løsninger inden for klimatilpasning, eksempelvis faskiner, regnvandsbede og infiltrationsbrønde. Vi sørger for at LAR-elementer er fremtidssikrede og lægger stor vægt på multifunktionelle LAR-løsninger, i kombination med biodiversitet og æstetik.

Udvalgte samarbejdspartnere

Green Solutions samarbejder med flere anlægsgartnere, der har specialiseret sig i anlægning af grønne arealer med biodiversiteten.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.