Green Solutions

Boligforeninger

Miljørådgivning

Klimatilpasning, biodiversitet, tekniske løsninger inden for regn- og spildevandsområdet, b.la. rekreative- og multifunktionelle løsninger, plantesammensætning, mv.

Miljørådgivning der løfter jeres boligforening

Vores ekspertise omfatter klimatilpasning og nature-based design, skræddersyet til boligforeninger. Vi tilbyder omfattende miljørådgivning, der tager højde for miljømæssige, æstetiske, biodiversitetsmæssige, brugervenlige og økonomiske aspekter. Vores tilgang fokuserer på helhedsløsninger, der gør arbejdet med multifunktionelle og miljøvenlige løsninger både konkret, overskueligt og økonomisk bæredygtigt for jer.

Mulige fordele

  • Helhedsorienteret tilgang: Ved at kombinere klimatilpasning, nature-based design og biodiversitet opnår boligforeninger en helhedsorienteret tilgang til miljøforbedring, der tager højde for både miljømæssige og æstetiske faktorer.

  • Øget bæredygtighed: Synergierne mellem disse områder skaber bæredygtige løsninger, der reducerer de samlede miljøpåvirkninger og fremmer en mere ansvarlig brug af ressourcer.

  • Miljømæssig trivsel: Integreringen af naturbaseret design og biodiversitet skaber et bedre miljø for boligforeningens beboere, hvilket kan forbedre trivslen og livskvaliteten.

  • Langsigtet omkostningsbesparelse: Multifunktionelle løsninger, der kombinerer klimatilpasning, nature-based design og biodiversitet, kan reducere både etablerings- og driftsomkostningerne, både kort- og langsigtet.

  • Positive æstetiske effekter: Synergi mellem disse områder kan føre til smukke og naturligt integrerede landskaber, der forbedrer ejendommens æstetik og værdi.

 
  • Miljøansvar og bæredygtig profil: Ved at implementere sådanne synergier kan boligforeninger styrke deres miljøansvar og fremvise en bæredygtig profil, der tiltrækker bevidste beboere og investorer.

  • Fremtidssikring: Arbejde med synergier inden for klimatilpasning, nature-based design og biodiversitet hjælper boligforeninger med at håndtere fremtidige miljøudfordringer og klimaforandringer mere effektivt.

  • Samfundsmæssig værdi: Skabning af grønnere og mere bæredygtige boligområder bidrager positivt til det omkringliggende samfund og dets miljømæssige værdi.

  • Juridisk overholdelse: Ændret lovgivning kan kræve mere fokus på klimatilpasning og biodiversitet. Arbejde med disse synergier hjælper boligforeninger med at overholde miljøregler og -standarder.

  • Markedsføring og image: Boligforeninger kan bruge deres miljøinitiativer som en salgsfordel og forbedre deres omdømme som miljøbevidste organisationer.

Green solutions
klimatilpasning

Hjælp til nedsivning af regnvand

Teknisk tegning

Få udført tekniske tegninger inden for LAR-løsninger, samt regn- og spildevandsløsninger, bl.a. til ansøgninger hos myndigheder, entreprenører, eller bygherre.

Regnvandsløsninger

Få hjælp og rådgivning til en række løsninger inden for klimatilpasning, bl.a. regnbede, infiltrationsbrønde, faskiner og fremtidssikrede kombinationer af forskellige elementer og multifunktionelle regnvandsløsninger, f.eks. ift. aktiviteter, biodiversitet og æstetik.

Foredrag

Book skræddersyede foredrag - bl.a. information til borgere i forbindelse med kloaksepareringer, inspirationsaftener i boligforeninger, grøn profilering i virksomheder, mv. Kontakt os for at høre mere om de forskellige muligheder.

Plantesammensætning

Få hjælp til sammensætning af planter, f.eks. implementering af plantesamfund i projektsammenhæng, tilpasning og regulering af jordbund, dræn, pH, æstetik, udtryk og variation af blomstring egnet beplantning til LAR-projekter, mv.

Biodiversitet

Få hjælp til en bred vifte af opgaver, der gavner biodiversiteten samt konkrete planer ift. branding af grøn identitet, betydningen for rekreative opholdsarealer, æstetik og muligheder for at reducere driftsomkostninger.

Jordprøver

Få foretaget jordprøver, jordbundsanalyser infiltrations- og sigteprøver, grundvandspejlinger, mv. Vi tilbyder hjælp til en række tests og analyser i forbindelse med forskellige projekttyper og pleje.

Miljørådgiver med speciale i klimatilpasning og biodiversitet

Kontakt os for skræddersyede miljøløsninger – Kom i gang med at forbedre din boligforenings miljøprofil ved at kontakte os for tilpassede rådgivningsløsninger.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.