Green Solutions

Green Solutions Miljøkonsulent

Miljørådgivning inden for LAR-løsninger, regn-og spildevand, jord og biodiversitet 

Green solutions

Professionel miljørådgivning

Vi er eksperter inden for miljørådgivning og betjener en bred vifte af kunder, herunder virksomheder, boligforeninger, kommuner, og private. Vores tjenester omfatter klimatilpasning, biodiversitet, sagsbehandling inden for regn- og spildevandsområdet, rekreative- og multifunktionelle løsninger, borgerinddragelse, plantesammensætning og meget mere.

Kontakt os nu, så vi kan tage en samtale om, hvordan vores rådgivning kan skræddersys til dine specifikke behov. 

Green solutions
Miljørådgivning

Læs hvordan vi kan hjælpe netop dig

Virksomheder

Vi tilbyder b.la. hjælp til fremtidssikrede klimatilpasningsløsninger, multifunktionelle løsninger ift. biodiversitet og klima, myndighedsansøgninger, CSR, miljørådgivning og plejeplanlægning.

Boligforeninger

Vi tilbyder bl.a. hjælp til fremtidssikrede klimatilpasningsløsninger, multifunktionelle løsninger ift. klimatilpasning og biodiversitet, myndighedsansøgninger, miljørådgivning og plejeplanlægning.

Kommuner

Få hjælp til en bred vifte af opgaver, inden for regn- og spildevand, klimatilpasning, biodiversitet, ressourceopgaver, mv.

Private

Få hjælp til at håndtere regnvand på egen grund, bl.a. håndtering af ansøgninger ved kommune, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, plantesammensætning, jordprøver, teknisk tegning og dimensionering.

Green solutions
Miljørådgivning

Klimatilpasning, biodiversitet, jord, plantesamfund, mv.

Foredrag

Book et skræddersyet foredrag - bl.a. information til borgere i forbindelse med kloaksepareringer, inspirationsaftener i boligforeninger, grøn profilering i virksomheder, mv. Kontakt os for at høre mere om de forskellige muligheder.

Teknisk tegning

Få udført tekniske tegninger og dimensionering inden for LAR samt regn- og spildevandsløsninger. bl.a. til ansøgninger hos myndigheder, entreprenører eller bygherre.

Regnvandsløsninger

Få hjælp og rådgivning til en række løsninger inden for klimatilpasning, bl.a. regnbede, infiltrationsbrønde, faskiner og fremtidssikrede kombinationer af forskellige elementer og multifunktionelle regnvandsløsninger.

Biodiversitet

Få hjælp til en bred vifte af opgaver, der gavner biodiversiteten, samt konkrete planer ift. branding af grøn identitet, betydningen for rekreative opholdsarealer, æstetik og muligheder for at reducere driftsomkostninger.

Sagsbehandling

Book hjælp til sagsbehandling inden for miljøområdet. Vi løser ressourceopgaver, f.eks. ifm. langtidssygemeldinger, øgede opgavemængder eller opsigelse - Vi tilbyder bl.a. hjælp til sagsbehandling inden for nedsivning af regnvand, kloaksepareringer, åbent land, benzin- og olieudskillere, olietanke og henvisning af jordkørsel.

Borgerinddragelse

Få udarbejdet en konkret handlingsplan ift. at få borgerne inddraget som medspillere ift. lokale klimatilpasnings- og biodiversitetsprojekter. Samskabelse og fælles forståelse af, f.eks. merværd - Hvorfor gør vi som vi gør? Hvordan kan borgerne være med til at skabe værdi for dem selv? Og hvordan kan deres viden og problemstillinger bruges?

Plantesammensætning

Få hjælp til sammensætning af planter, f.eks. implementering af plantesamfund i projektsammenhæng, tilpasning og regulering af jordbund, dræn, pH, æstetik, udtryk og variation af blomstring, egnet beplantning til LAR-projekter, mv.

Tværfaglige projekter

Få udarbejdet en strategi for hvordan tværfaglighed kan fungere som grundpille, for f.eks. et konkret klimatilpasningsprojekt. Nye metoder for håndtering af vand kræver et mix af faggrupper og interessenter for at det kan blive en succes. Vi sætter fokus på emner som forandring og ejerskab som strategiske redskaber til at udvikle det attraktive og inkluderende projekt.

Jordprøver

Få foretaget jordprøver, jordbundsanalyser infiltrations- og sigteprøver, grundvandspejlinger, mv. Vi tilbyder hjælp til en række tests og analyser i forbindelse med forskellige projekttyper og pleje.

Miljøkonsulent

Udforsk nye muligheder gennem vores miljøkonsulenters innovative tilgange.

Vi hjælper vores kunder sikkert i mål med innovative, bæredygtige og komplette miljøløsninger, der bidrager til vækst for vores kunder og til at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning.

I er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om, hvilke opgaver I har brug for at få løst – og hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Projekter

Udvalgte samarbejdspartnere

Green Solutions har løst opgaver og projekter for en række kommuner og virksomheder.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.